Hypnose

In hypnose gaan is in feite een heel natuurlijk proces en zelfs een deel van ons dagelijks leven. Ieder mens gaat meerdere keren per dag in trance en komt er ook vanzelf weer uit. Wanneer je van lezen houdt herken je wellicht dat je helemaal op kan gaan in een boek en dat je de rest van de wereld als het ware vergeet of bij het auto rijden heb je misschien wel eens meegemaakt dat je je een heel gedeelte van de rit niet herinnert als je thuis komt. De bekendste vorm van dagelijkse trance is het kijken van TV. 

Bovenstaande voorbeelden zijn allemaal voorbeelden van verschillende soorten trance die je dagelijks ervaart. 

Nu is er ook een andere vorm van trance, de hypnotische trance. Bij deze vorm van trance ga je met behulp van een hypnotiseur in trance. Er zijn een aantal verschillen tussen wanneer jij in hypnose gaat met behulp van een hypnotiseur of je dagelijkse. Met een hypnotiseur wordt je begeleid in de trance met daarbij een (nuttig) doel. Een ander belangrijk verschil is dat je in rapport bent met de hypnotiseur. 

Rapport is de optimale afstemming van jouw manier van communiceren (verbaal en non verbaal) op de manier van je gesprekspartner(en andersom). Wanneer je in de autorijdtrance bent, ben je in rapport met de omgeving of de radio, wanneer je in de T.V.-trance zit, ben je in rapport met de T.V. Maar wanneer je in hypnose gaat ben je in rapport met de hypnotiseur die je begeleidt in de trance. 

Eigenlijk kun je gewoon zeggen dat hypnose zorgt voor: 

  • Een verhoogde concentratie van de geest 

  • Een verhoogde ontspanning van het lichaam 

  • Een verhoogde gevoeligheid voor suggesties. 

Er bestaan nogal wat populaire misvattingen over wat hypnose is. Eigenlijk gaan die misvattingen meestal over wat hypnosenietis. 

Veel mensen denken dat ze helemaal van de wereld zijn als ze in hypnose zijn, alsof ze in een soort narcose zijn. Met andere woorden: wanneer je in hypnose gaat, verwacht dan niet dat dit voelt alsof je in hypnose bent. Hypnose voelt gewoon aan als een diepe ontspanning. 

Een ander misverstand gaat over controle verliezen. Door de showhypnose ( o.a. Rasti Rostelli, Rinke Jacobs) lijkt het vaak alsof de mensen totaal geen controle hebben. Dit is echter een heel beperkt beeld. De hypnotiseur kun je eigenlijk beter hypnotic operator noemen, iemand die de ander begeleidt in het hypnotisch proces en zul je nooit dingen doen die je niet wil doen. 

Andere populaire misverstanden over hypnose: 

  • Hypnose is geen slaap. Je bent niet in slaap, je hoort alles!! 

  • Je hoeft niets te vergeten. Je zult na afloop alles herinneren. 

  • Je verliest geen controle. Je onderbewustzijn is er juist om je te beschermen en zal nooit je eigen moraal ondermijnen 

  • Je vertelt je donkerste geheimenniet.Je geheimen blijven je geheimen, want je onderbewustzijn zorgt voor je. Waarom zou je onderbewustzijn geheimen over jou onthullen, waarvan je niet wilt dat anderen er van weten. 

  • Je bent niet dom als je gehypnotiseerd kan worden. Het is juist zo dat intelligente mensen vaak makkelijker in hypnose gaan omdat ze hun aandacht beter kunnen focussen. Daarbij staan ze vaak meer open voor dingen omdat ze zich willen ontwikkelen. 

  • Je kunt er niet in blijven. Je ontwaakt altijd uit hypnose. Stel dat de hypnotiseur plotseling zou overlijden tijdens een hypnose, dan gaat de hypnose over in een “gewone slaap” 


.

0629